EPS, XPS, стъклена минерална вата и камена минерална вата

EPS - Топлоизолационна плоча BK EPS F - Бяла

Плътност: 14-16 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.035

Описание

EPS - Топлоизолационна плоча ST EPS 70F - Бяла

Плътност: 14-16 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.034

Описание

EPS - Топлоизолационна плоча ST EPS 80F - Бяла

Плътност: 15-17 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.0285

Описание

EPS - Топлоизолационна плоча GOLD - Бяла

Плътност: 16.5-17.5 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.034-0.035

Описание

EPS - Топлоизолационна плоча GOLD GRAFIT - Карбонова

Плътност: 16.5-17.5 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.031

Описание

EPS - Топлоизолационна плоча - Бяла

Плътност: 16-18 кг/м³

Топлопроводимост: λ= 0.0348

Описание

EPS - Tоплоизолационна плоча - Карбонова

Плътност: 16-17 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.032

Описание

EPS - Топлоизолационна плоча - Далматинец

Плътност: 16-17 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.033

Реакция на огън: B-s1, d0 / (EN 13499)

Описание