Венецианска мазилка "Стуко" - Gli stucci & Marmorino

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 500-600 г/м²

Съхнене: 12 часа

Универсални байцове за дърво - Colourant for wood

Разфасовки: 1 л

Смесване: 1:10 с вода или Н.Ц. разледител

Универсален байц ZD820.00.XXXX

Разфасовки: 1 л

Смесване: 1:10 с вода или Н.Ц. разледител

Безцветен дълбокопроникващ грунд концентрат 1:7/1:10 - Concentrated Primer

Разфасовки: 0.750 л, 2.5 л

Разход: 40-65 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Дълбокопроникващ безцветен грунд - Gel Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15л

Разход: 15-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Бял грунд - Betek Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15 л,

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа