Високoпокривен фин бял грунд - Lux Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15 л

Разход: 15-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Фин бял грунд - Pro primer

Разфасовки: 3.5 кг, 20 кг

Разход: 10-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Миещ се високопокривен латекс "ВИНИЛ" полумат - Elixir Silk

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

Разход: 14-19 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4 часа

Високопокривен латекс мат - Elixir mat

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

Разход: 16-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4 часа

Бял екстериорен силиконов грунд за ярки цветове - Purakril primer

Разфасовки: 2.5 л, 15 л

Разход: 7-12 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на фасаген след 6 часа

Силиконов фасаген за ярки цветове полумат - Purakril Silk

Разфасовки: 2.5 л, 15 л,

Разход: 6-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6 часа