Цена:


XPS Eurofisi - Изолационна плоча от екструдиран полистирен

3.29 лв.
3.13 лв.

Дебелина: от 2 см. до 12 см.

Размери: на плочата 1250х600мм

Плътност: 32 кг./куб.м.

XPS Gias - Изолационна плоча от екструдиран полистирен

3.10 лв.
2.95 лв.

Дебелина: от 2 см. до 12 см.

Размери: на плочата 1250х580мм

Плътност: 32 кг./куб.м.