Контакти


гр. София

МАГАЗИН

ул. Промишлена №33 

Бул: 429 / магазин №18 / Овча Купел 1

бл. 429 магазин 18

GSM: 0896 669 071 

понеделник - петък: 8.30-18.00 ч. 

събота: 8.30-15.00 ч.

----------------------------------------

За технически въпроси:

Веселина Джапунова, GSM: 0896 669 071

veselina.dzapunova@adacolor-bg.com

-

 


гр. София

МАГАЗИН 

ул. Промишлена №33 

Бул: 429 / магазин №18 / Овча Купел 1

GSM: 0896 669 071 

понеделник - петък: 8.30-18.00 ч. 

събота: 8.30-15.00 ч.

----------------------------------------

За технически въпроси:

Веселина Джапунова, GSM: 0896 669 071

veselina.dzapunova@adacolor-bg.com

-

 

гр. София

СКЛАД

ул."Андрей Германов" №6

Модерно предградие / Обеля

GSM: 0896 663 042 

понеделник - петък: 8.30-18.00 ч. 

събота: 8.30-15.00 ч.

----------------------------------------

За технически въпроси:

Михаил Асенов, GSM: 0894 683 880

mihail.asenov@adacolor-bg.com

-

Продавач консултант,

поръчки от склада:

---

-

Красимира Светозарова 

GSM: 0896 663 042

krasimira.svetozarova@adacolor-bg.com

-

Търговски представител:

Зоя Борисова

GSM: 0896 663 054

zoya.borisova@adacolor-bg.com


гр. София

СКЛАД

ул."Андрей Германов" №6

Модерно предградие / Обеля

GSM: 0896 663 042 

понеделник - петък: 8.30-18.00 ч. 

събота: 8.30-15.00 ч.

гр. Пловдив

АВТОРЕПАРАТУРНИ МАТЕРИАЛИ & АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА

ул. "Брезовско шосе" №176

тел: 032 940 456 ; 0895 447 503

понеделник - петък: 8.00 -17.30 ч.

събота: 8.00 -14.30 ч.

office@adacolor-bg.com

----------------------------------------

"АВТОРЕПАРАТУРНИ МАТЕРИАЛИ"

"АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА"

"БОИ И ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО"

"ЛЕПИЛА ЗА ДЪРВО"

За информация и поръчки:

Гергана Шутева

GSM: 089 544 7503

gergana.shuteva@adacolor-bg.com 

--

Нина Пушкова

GSM: 089 666 3055

nina.pushkova@adacolor-bg.com 

----------------------------------------
Търговски представител:
 

 


гр. Пловдив

АВТОРЕПАРАТУРНИ МАТЕРИАЛИ & АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА

ул. "Брезовско шосе" №176

тел: 032 940 456 ; 0895 447 503

понеделник - петък: 8.00 -17.30 ч.

събота: 8.00 -14.30 ч. 

гр. Пловдив

СКЛАД: СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ & ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ

ул. "Брезовско шосе" №176

тел: 032 940 456 ; 0896 663 044 

понеделник - петък: 8.00 -17.30 ч.

събота: 8.00 -14.30 ч.

office@adacolor-bg.com

----------------------------------------

"СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ"

За информация и поръчки:

Живка Станева

GSM: 089 666 3044

jivka.staneva@adacolor-bg.com

--

Веселина Кодинова

GSM: 089 666 3056

veselina.kodinova@adacolor-bg.com  

-----------------------------------------
Търговски представител за:

"СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ"

 "АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА"

Тефик Хасан

GSM: 089 339 2668

tefik.hasan@adacolor-bg.com 


гр. Пловдив

СКЛАД: СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ & ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ

ул. "Брезовско шосе" №176

тел: 032 940 456 ; 0895 447 503

понеделник - петък: 8.00 -17.30 ч.

събота: 8.00 -14.30 ч.

гр. Пловдив

МАГАЗИН

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 71

район: Източен

GSM: 0896 663 053 / 089 661 040

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.30 ч.

За информация и поръчки:

Фахрие Гюзелева

 

 

 


гр. Пловдив

МАГАЗИН 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 71 

район: Източен

те: 0896 663 053 / 089 661 040

понеделник - петък: 8.00 -17.30 ч.

събота: 8.00 -14.30 ч. 

гр. Варна

МАГАЗИН  И СКЛАД

ул."Уста Колю Фичето" №25

Западна промишлена зона

GSM: 0896 669 079

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч. 

събота: 9.00-14.30 ч.

----------------------------------------

За технически въпроси:

Светослав Дулев, GSM: 0896 669 079

office.varna@adacolor-bg.com

-


гр. Варна

МАГАЗИН  И СКЛАД

ул."Уста Кольо Фичето" №25

Западна промишлена зона

GSM: 0896 669 079

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч. 

събота: 9.00-14.30 ч.

гр. Кърджали

МАГАЗИН И СКЛАД

ул. "Клокотница" №1, 

срещу Айше Молла чешма

тел: 0361 / 22 147 ; 0895 750 749

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.30 ч.

 

Айлин Хасан

GSM: 0895 760 903

-

СКЛАД

ул. "Родопи" №99, 

Търговски представител:

Есин Садула

GSM: 0895 750 749

esin.sadula@adacolor-bg.com 

 

 


гр. Кърджали

МАГАЗИН И СКЛАД

ул. "Клокотница" №1, 

срещу Айше Молла чешма

тел: 0361 / 22 147 ; 0895 750 749

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.30 ч.

гр. Троян

МАГАЗИН И СКЛАД

ул. “Македония” №49

кв. Балкан

GSM: 0896 669 079 ; 0896 734 489

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.00 ч.

 

За информация и поръчки:

Мирослав Дъковски

GSM: 0896 734 489  

-

Търговски представител:

Светослав Дулев

GSM: 0896 669 079 

svetoslav.dulev@adacolor-bg.com

 


гр. Троян

МАГАЗИН И СКЛАД

ул. "Македония" №49

кв. Балкан

GSM: 0896 669 079 ; 0896 734 489

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.00 ч.

гр. Хасково

МАГАЗИН И СКЛАД

Южна индустриална зона  

ул. Околовръстен път №5 / след ДАИ 

GSM: 0896 663 051

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.30 ч.

За информация и поръчки:

Илияна Гюзелева

GSM: 0896 663 051

iliana.giuzeleva@adacolor-bg.com

-

Търговски представител:

Еркан Мюмюн

GSM 0896 663 046


 


гр. Хасково

МАГАЗИН И СКЛАД

Южна индустриална зона  

ул. Околовръстен път №5 / след: ДАИ 

GSM: 0896 663 051

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.30 ч.

гр. Шумен

МАГАЗИН И СКЛАД

кв. "Добруджански" 

инд. зона: база на СТРОЙКОМПЛЕКТ

GSM: 0894 551 685 ; 0896 663 043

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.30 ч.

 

За информация и поръчки:

Катя Петрова

GSM: 0894 551 685

GSM: 0896 663 043

adacolor_shumen@adacolor-bg.com

 

 

 


гр. Шумен

МАГАЗИН И СКЛАД

кв. "Добруджански"

инд. зона: база на СТРОЙКОМПЛЕКТ

GSM: 0894 551 685 ; 0896 663 043

понеделник - петък: 8.00-17.30 ч.

събота: 8.00-14.30 ч.