Цена:

Фасадни бои


Бял силиконов фасаген за ярки цветове полумат - Purakril Silk

0.00 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 15 л,

Разход: 6-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6-8 часа

Тониран силиконов фасаген за ярки цветове полумат - Purakril Silk

63.20 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 15 л,

Разход: 6-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6-8 часа

Бял силиконов фасаген мат - Betek Silan

41.30 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

Разход: 6-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6-8 часа

Тониран силиконов фасаген мат - Betek Silan

41.30 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

Разход: 6-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6-8 часа

Бял силиконов фасаген мат - Silicone exterior paint

161.70 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6 часа

Тониран силиконов фасаген мат - Silicone exterior paint

161.70 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6 часа

Бял акрилен фасаген мат - Acrylic exterior paint

98.30 лв.

Разфасовки: 15 л

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6-8 часа

Бял силиконов релефен фасаген/релефна мазилка мат - Silicone texture exterior paint

138.60 лв.

Разфасовки: 25 кг

Разход: 0.8-1.3 кв.м./кг. за един слой

Нанасяне: