Цена:

Топлоизолационни продукти


Лепило за топлоизолационни плочи EPS - BK-StirolFix BASE

14.00 лв.
13.72 лв.

Разфасовки: 25 кг

Разход: 4-5 кг/м²

Цвят: Сив

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плочи EPS - BK-StirolFix WDVS

15.30 лв.
14.99 лв.

Разфасовки: 25 кг

Разход: 4-5 кг/м²

Цвят: Сив

Еластично лепило-шпакловка за топлоизолационни плочи EPS - BK-StirolFix 1

18.00 лв.
17.64 лв.

Разфасовки: 25 кг

Разход: 4-5 кг/m²

Цвят: Сив

Високоеластична шпакловка за топлоизолационни плочи EPS - Fix Special

22.40 лв.
21.95 лв.

Разфасовки: 25 кг

Разход: 4-5 кг/м²

Цвят: Сив

Бяло еластично лепило-шпакловка за топлоизолационни плочи EPS - BK-Fix White

20.70 лв.
20.29 лв.

Разфасовки: 25 кг

Разход: 4-5 кг/м²

Цвят: Бял

Универсален бял структурен грунд за мазилки - BK-Grund Universal

88.90 лв.
87.12 лв.

Разфасовки: 8 кг, 25кг

Разход: 200-250 г/м² за един слой

Оцветяване: Бял и се оцветява в цвят на мазилката

Бял структурен грунд за силикатни мазилки - BK-Grund Silicat

101.90 лв.
99.86 лв.

Разфасовки: 8 кг, 25кг

Разход: 200-250 г/м² за един слой

Оцветяване: Бял и се оцветява в цвят на мазилката

Силикон-модифицирана фасадна бяла мазилка - BK-Plast

76.60 лв.
72.77 лв.

Разход: (Драскана 1.5мм - 2.5-2.7 кг/м²) / (Драскана 2мм - 3.1-3.2 кг/м²) / (Влачена 2мм - 2.6-2.7 кг/м²)

Оцветяване: в над 600 цвята

Силиконова фасадна мазилка - BK-Sil

89.60 лв.
85.12 лв.

Разход: (Драскана 1.5мм - 2.5-2.7 кг/м²) / (Драскана 2мм - 3.1-3.2 кг/м²) / (Влачена 2мм - 2.6-2.7 кг/м²)

Оцветяване: в над 600 цвята

Силикатна фасадна мазилка - BK-S Plast

83.00 лв.
81.34 лв.

Разход: (Драскана 1.5мм - 2.5-2.8 кг/м²) / (Драскана 2мм - 3.1-3.3 кг/м²) / (Влачена 2мм - 2.6-2.7 кг/м²)

Оцветяване: в над 600 цвята

Силикат-силиконова фасадна мазилка - BK-SIL SI&SI

89.00 лв.
87.22 лв.

Разход: (Драскана 1.5мм - 2.5-2.7 кг/м²) / (Драскана 2мм - 3.1-3.2 кг/м²) / (Влачена 2мм - 2.6-2.7 кг/м²)

Оцветяване: в над 600 цвята

Структурна мазилка - BK-Briv SPECIAL

26.10 лв.
25.58 лв.

Разход: (Драскана 1.5мм - 2.5-2.8 кг/м²) / (Драскана 2мм - 3.1-3.3 кг/м²) / (Влачена 2мм - 3.1-3.3 кг/м²)

Цвят: Бял