Цена:

Декоративни мазилки - CANDIS


Декоративна мазилка \"Велатуре\" - Le velature

87.43 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 15-30 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: 4-6 часа при 20°C

Венецианска мазилка \"Стуко\" - Gli stucci & Marmorino

63.85 лв.

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 1-1.25 кв.м./л на три слоя

Съхнене: 3-4 часа при 20°C

Декоративна мазилка \"Винтаж\" - Vintage

160.05 лв.

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 7-10.5 кв.м./л за един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка \"Пашмина\" - Pashmina

276.40 лв.

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 5-7 кв.м./л на един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка \"Далумак\" - Dalumak

198.80 лв.

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 9-15 кв.м./л за един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка \"Ефети & Комете\" - Effetti & Comete

120.38 лв.

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 6.5-10.5 кв.м./л на един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка \"Сентиеро\" - Sentiero

147.83 лв.

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 5-6.5 кв.м./л на един слоя

Съхнене: 2-3 часа

Прахообразна добавка за ефект \"Лумир\" - Lumir

46.49 лв.
11.62 лв.

Разфасовки: 250 гр

Декоративна мазилка \"Нйлум\" - Nylum

138.73 лв.

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 4.5-5.5 кв.м./л

Съхнене: 2-3 часа

Декоративни мазилки - Ori e argenti, Preziosi & Milletoni

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 100-120/200-240 мл/м²

Съхнене: 3-4 часа

Декоративна перлена мазилка \"Иридишенте\" - Iridescente

126.63 лв.

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 7-10.5 кв.м./л за един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка с перлен ефект \"Маравилиа\" - Maraviglia

119.00 лв.

Разфасовки: 1 л, 1.5 л, 2.5 л

Разход: 6.5-10 кв.м./л

Съхнене: 2-3 часа