Цена:

Шаблони за декоративни мазилки и интериорни бои


Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Pizzo

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 33х33 см / 45х45 см / 60х60 см

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Giardino

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Sole

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Lace

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 33х33 см / 45х45 см / 60х60 см

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Vita

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Valle

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Pendino

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Segreta

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Cielo

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Ovest

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Paris

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Minuta

50.00 лв.
48.00 лв.

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона