Цена:

Шаблони за декоративни мазилки и интериорни бои


Шаблони за декоративни мазилки - Модел: Pizzo

50.00 лв.
45.00 лв.

Размери: 33х33 см и 60х60 см

Шаблони за декоративни мазилки - Модел: Lace

50.00 лв.
47.00 лв.

Размери: 33х33 см и 60х60 см

Шаблони за декоративни мазилки - Модел: Vitree

50.00 лв.
47.00 лв.

Размери: 33х33 см и 60х60 см

Шаблони за декоративни мазилки - Модел: Fine

50.00 лв.
47.00 лв.

Размери: 33х33 см и 60х60 см