БГ версия
EN version
Лепило за дърво при екстериор LEGNODUR A/240

Описание:

Хомополимер полиацетатвинилно лепило, бързо слепва и е идеално за твърда дървесина с висока устойчивост към вода (B3). Особенно подходящо за външни елементи.
 

Свойства:

Вид:                                                                                      водна дисперсия

Твърдо съдържание:                                                           55 %

Диаметър на частиците:                                                     0.5 - 3.5
Вискозитет при 20 C.(brookfield rvt):                                  + 7 C°
ph (din.53402):                                                                     2.5 - 3.5

Мин. темп. на образуване на филм (TMF):                          +7 C°    

Устойчивост на студ:                                                           устойчиво
Емулгиращо вещество:                                                       поливинил алкохол
Свойства:                                                                             D/3 (din.68602)
 

Забележка:

Този филм не се превръща в състояние на емулсия, нито дори след продължителен престой във вода. 

 

Опаковка:

0.800 кг, 5 кг, 25 кг