Таванен филтър за бояджийска камера - Filter for spray boots

Размери: на рулото: широчина - 2.05 м x дължина 20 м

Размери: МОЖЕ ДА СЕ ПОРЪЧВА НА Л.М.

Подов филтър за бояджийска камера - Filter for spray boots

Размери: на рулата широчина: 0.60, 0.70 и 1.00 м х дължина - 20 м

Пред филтър за бояджийска камера - Filter for spray boots

Размери: широчина - 1.00 м х дължина - 20 м