XPS - Топлоизолационна плоча GIAS

Плътност: 32 - 36.2 кг/куб.м.

Топлопроводимост: λ=0.030-0.034

Реакция на огън: F - (EN 13501)