Фибран XPS - Екструдиран полистирен FIBRAN

Плътност: 32 кг./куб.м.

Топлопроводимост: λ [W/m K]=0.033

Реакция на огън: E - (EN 13501)