Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за паркет - PARQUET 0160 ECO

Разфасовки: 9.4 кг. A.к. + 0.6 кг. B.к.

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Лепило за дърво - LEGNODUR 101

Разфасовки: 5 кг, 20 кг

Клас на водоустойчивост: D2

Лепило за дърво - LEGNODUR 4701

Разфасовки: 5 кг, 20 кг

Клас на водоустойчивост: D2

Лепило за дърво за екстериор - LEGNODUR A/240

Разфасовки: 5 кг, 20 кг

Клас на водоустойчивост: D3 Екстериорно