Супер фина полимерна шпакловка - Semin Expert’Liss Airless Plaster

Разход: 800 до 1800 гр./кв.м

Дюза при нанасяне: 631 за заглаждане или 632 до 651, в зависимост от използваната машина

Супер фина полимерна шпакловка - Semin Expert’Liss Airless Plaster

Разход: 800 до 1800 гр./кв.м

Дюза при нанасяне: 631 за заглаждане или 632 до 651, в зависимост от използваната машина

Мултиакрилна тебеширена боя - Multi-acrylic chalk paint

Разфасовки: 150 мл, 500 мл, 1000 мл

Разход: 13-18 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4-6 часа

Полимерна шпакловка за дебело нанасяне с eърлес машина - Semin Airless Extrem

Разход: от 2 до 4 кг/кв.м за 1 слой

Разход: от 1.5 до 2 кг/кв.м за 2 слой

Дюза при нанасяне: 631 за заглаждане или 632 до 651

Еластичен пълнител с фибри - Semin Fibrelastic

Разход: при 1мм дебенина - 400 гр./кв.м

Разфасовки: 310 мл

Супер лека пастообразна смес за поправка на пукнатини - Semin Sem Light

Разход: при 1мм дебенина - 400 гр./кв.м

Разфасовки: 310 мл

Супер лека пастообразна смес за поправка на пукнатини - Semin Sem Light

Разход: при 1мм дебенина - 400 гр./кв.м

Разфасовки: 0.5 и 1.0 л

Фугопълнител 4 часов - Бавно втвърдяващ - Semin Plasterboard joint CE 78 Rapide 4h

Разход: при 1мм дебенина - 400 гр./кв.м

Разфасовки: 5 кг.

Съхнене: 4 часа

Фугопълнител 2 часов - Стандартно съхнещ - Semin Plasterboard jointing filler CE 78 2h

Разход: при 1мм дебенина - 400 гр./кв.м

Разфасовки: 5 кг.

Съхнене: 2 часа

Фугопълнител 1 часов - Бързо втвърдяващ - Semin Plasterboard jointing filler CE 78 1h

Разход: при 1мм дебенина - 400 гр./кв.м

Разфасовки: 5 кг.

Съхнене: 1 час