Професионална бояджийска четка с естествени косми - "Екстра" - Flat brushes

Размери: (51мм/20x15см) & (57мм/30x15cм) & (57мм/40x15cм) & (64мм/50x15cм) & (64мм/60x15cм)

Професионална бояджийска четка със синтетични косми - Flat brushes

Размери: (57мм/20x15cм) & (64cм/30x15см) & (64мм/40x15см) & (70мм/50x15см) & (70мм/60x15см)

Професионална бояджийска четка с естествени черни косми - Flat brushes

Размери: (44 мм/20x15см) & (51мм/30x15см) & (57мм/40x15см) & (64мм/50x15см) & (64мм/60x15см)

Малка бояджийска четка и баданарка с PVC косъм - Ceiling brushes

Размери: (60мм/30x70cм) & (60мм/30x120cм) & (70мм/50x150см)