Професионална бояджийска четка с естествени косми - "Екстра" - Flat brushes

Размери: (20мм/51мм) & (30мм/57мм) & (40мм/57мм) & (50мм/64мм) & (60мм/64мм)

Професионална бояджийска четка със синтетични косми - Flat brushes

Размери: (20мм/57мм) & (30мм/64мм) & (40мм/64мм) & (50мм/70мм) & (60мм/70мм)

Професионална бояджийска четка с естествени черни косми - Flat brushes

Размери: (20мм/40мм) &х (30мм/51мм) & (40мм/57мм) & (50мм/64мм) & (60мм/64мм)

Професионална бояджийска четка със синтетични заострени черни косми

Размери: (20мм/64мм) & (30мм/64мм) & (40мм/64мм) & (50мм/70мм) & (60мм/70мм)

Малка бояджийска четка и баданарка с PVC косъм - Ceiling brushes

Размери: (60мм/30x70cм) & (60мм/30x120cм) & (70мм/50x150см)