Intergard 269 - Двукомпонентен бързосъхнещ епоксиден грунд

Разход: 11.8 м²/л при 40 микрона

Съхнене: 15 часа

Intergard 263 - Двукомпонентен епоксиден свързващ слой

Разход: 5.7 м²/л при 100 микрона

Съхнене: 20 часа

Interzinc 52 - Двукомпонентен цинк обогатен епоксиден грунд

Разход: 7.87 м²/л при 75 микрона

Съхнене: 10 часа