Високoпокривен фин бял грунд - Pro primer

Разфасовки: 3.5 кг, 20 кг

Разход: 10-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Акрилен латекс - Plastic - мат

Разфасовки: 3.5 кг, 10 кг, 20 кг

Разход: 7-11 кв.м./кг на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4-6 часа

Бял акрилен дишащ латекс - Extra ceiling - мат

Разфасовки: 3.5 кг, 10 кг, 20 кг

Разход: 7-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4 часа

Бял екстериорен силиконов грунд - Silicone primer

Разфасовки: 3.5 кг, 10 кг, 20 кг

Разход: 4.5-7.5 кв.м./кг за един слой

Нанасяне: на фасаген след 6 часа

Силиконов фасаген мат - Silicone exterior paint

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6 часа

Акрилен фасаген мат - Acrylic exterior paint

Разфасовки: 15 л

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6-8 часа

Силиконов релефен фасаген/релефна мазилка мат - Silicone texture exterior paint

Разфасовки: 25 кг

Разход: 0.8-1.3 кв.м./кг. за един слой

Нанасяне:

Синтетичен разредител - Synthetic thinner

Разфасовки: 0.3 л, 0.5 л, 1.5 л, 2.5 л

Преградна каменна минерална вата - Fawori T50 partition wall boards

Размери: 5 см и 10 см

Топлопроводимост: λ=0.035

Плътност: 50 кг/куб.м.

Стъклофибърна мрежа за топлоизолация 160 гр./кв.м. - Fiberglass Mesh FAWORI S160

Плътност: 160 гр./кв.м.

Материал: Високо алкалоустойчива мрежа

Цвят: Зелена