Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет - Уни - Sellack Uni/9+0.75

Разфасовки: 9+0.75 кг.

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. часа при 20°C

Лак за паркет на водна основа - Greenol supra parquet varnish

Разфасовки: 5 л

Разход: 8-10 л/кв.м² за един слой

Изолант за подови настилки - Concrete impregnation primer

Разфасовки: 3+1.5 кг.

Разход: 150-250 гр/м² за един слой

Нанасяне: на лепилото след 4 ч при 20°C