БГ версия
EN version
POLIFILM TP 10

Описание:

POLIFILM TP 10 е продукт, подходящ за смесване с дървени стърготини, за по-добро запълване на фугите на паркета, като му придава гладък завършек.

Характеристики:

Пропорция на смесване                                         еднокомпонентно
Температура при нанасяне                                   +10°C ÷ +25°C
Нанасяне                                                                 гладка шпакла
Разреждане                                     (при необходимост) DNS 18 разредител

Шлифовка                                                                20-30'

Срок на съхранение                                                1 година
Опаковка                                                                 5 л, 12.5 л
Почистване на инструментите                               DNE разредител
 

Условия за нанасяне:

Основа: суха, чиста, твърда и равна
Влажност на основата
Макс. 2,0% (при циментени основи)
Макс. 1,7% (при циментени основи с радиаторно отопление)
Макс. 0,5% (при анхидридни основи)
Макс. 0,2% (при анхидридни основи с радиаторно отопление)
Влажност на дървото: 9±2%
 

Употреба:

След шлифовката на дървения под с шкурка със зърненост 30 или 60, нанесете продукта, смесен с дървените стърготини останали от предишна шлифовка с шкурка със зърненост 100 като използвате гладка шпакла. Продължете заглаждането с шкурка със зърненост 80. Ако подът има твърде много драскотини ,може да го загладите след шлифовка с шкуркс със зърненост 100 (винаги смесвайте TP 10 с дървените стърготини получили се от шлифовката на дървото с шкурка със зърненост 100 ).