БГ версия
EN version
PRYMER W

Описание:

PRYMER W е еднокомпонентен продукт на база специфични смоли във водна емулсия, препоръчва се за
подсилване на ронливи и прашни основи и за подготовка на неравни повърхности, преди изравняването им с циментова замазка от вида на RASOCHIM AL (вижте техническата характеристика). Предназначение: против прах.

Характеристики:

Пропорция на смесване: едно-компонентен
Температура на нанасяне: минимум +5°C
Нанасяне: валяк или четка
Разреждане (ако е необходимо): вода
Разход: 150-200 g/m²
Срок на съхранение: 1 year
Опаковки: 5 kg, 10 kg, 25 kg
Почистване на инструментите: вода
  

Употреба:

Заздравяване на циментови основи: Използвайте PRYMER W разтворен с вода в съотношение 1/5-6. Изчакайте докато изсъхне напълно (12/24h) и пристъпете към поставяне на дървения под. PRYMER W като заздравител на непрахови повърхности се препоръчва когато следва поставяне на паркет с лепило на водна основа (от вида PARKETTKOLL).

 

Катализатор за слепване на нивелиращи замазки: Нанесете PRYMER W, разтворен с вода в съотношение 1/5-6 върху неравни повърхности, след това продължете със заглаждането като използвате RASOCHIM AL, докато продукта е още влажен. Преди да сложите паркета, изчакайте основата да изсъхне напълно.