БГ версия
EN version
Диск с филми за полагане на продуктите

Описание:

Диск за полагане на декоративни бои и мазилки CANDIS.
Кликнете върху бутона, за да свалите филма безплатно:


download  

Поръчка на диск:

1. Диска можете да закупите на цена 10.00 лв без ДДС.
2. За представители на "Ада Колор" ЕООД предлагаме диска на 50% от стойността му - 5.00 лв.
3. Диска може да поръчате в който и да е от магазините на "Ада Колор" ЕООД в страната или да поръчате on-line оттук: