БГ версия
EN version
Intergard 475 HS

Описание:

Двукомпонентно HS епоксидно междинно покритие с ниско съдържание на летливи органични съединения и високо съдържание на сухо вещество. Благодарение на пигмента може да бъде оцветен с железен оксид за подобряване на свойствата си за оцветяване. Предлагани цветове: бяло, светло сиво.

Повърхности за нанасяне:

Използва се като дебелослойно епоксидно покритие, за да се подобри защитата от корозия върху всякакви метални повърхности. Подходящ е като междинен слой както за нови, така и за ремонт на стари повърхности. Обогатеният с желязна слюда вариант удължава живота на покритието и е по-подходящ за нанасяне върху елементи, които ще се транспортират, монтират и боядисват на място.
 

Подготовка на повърхността:

Повърхностите, върху които ще се нанася епоксидното покритие трябва да са чисти, сухи и без замърсявания. Преди нанасянето всички повърхности следва да бъдат оценявани и обработвани в съответствие с ISO 8504:2000.

Грундирани повърхности
Intergard 475HS винаги трябва да се нанася върху препоръчителна антикорозионна система. Грундираната повърхност трябва да бъде суха и почистена от замърсяване. Intergard 475HS да се прилага в сроковете, посочени в техническата документация. Увредените участъци да се подготвят в съответствие с определен стандарт (например, SA2 ½ (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6, абразивно бластиране, или SSPC-SP11 в инструмент за почистване) и да се грундират преди прилагането на Intergard 475HS.

Повърхности с цинков грунд
Преди да нанесете Intergard 475HS се уверете, че повърхността е чиста, суха, без следи от замърсяване и цинкови соли. Нанасяйте само върху напълно втвърден грунд.

Нанасяне:

Смесете продукта и втвърдителя в съотношение 3:1 и разбъркайте с миксер. Годност на готовата смес: 2 - 3 часа. Нанесете с безвъздушно пръскане, въздушно пръскане под налягане, с четка или с валяк.
За повече информация потърсете техническата характеристика на продукта.

Информационни листи:

 

Part A - EVA010 Off White

Компонент А
Бяло

Part A - EVA007 MIO Light Grey

Компонент А
Светло сиво

Part B - EVA056

Компонент В
Втвърдител

  

Съхранение:

12 месеца при 25°C на сухо и тъмно място, далеч от топлина и открит пламък.