БГ версия
EN version
Interzone 954

Описание:

Двукомпонентно модифицирано епоксидно покритие RAL 1014 с ниска стойност на летливи органични съединения, високо съдържание на сухо вещество, предназначено за дълготрайна защита чрез нанесения слой. Защитава повърхностите, дори когато са потопени във вода и има отлична устойчивост на катодно разрушаване на връзките.

Повърхности за нанасяне:

Предназначен предимно за защита на металните конструкции от морски вълни. Непрекъснатото втвърдяване на продукта дори във водна среда прави Interzone 954 идеално решение за области с приливи и отливи. Може да се нанася върху окислени и леко влажни повърхности. Продуктът може да се използва и в различни други среди, включително целулозно - хартиени и химически заводи, пристанищните съоръжения, яхтени пристанища и шлюзове. Interzone 954 се използва в съчетание с други продукти като част от боядисващи системи за палуби.
 

Подготовка на повърхността:

Ефективността на прилагания продукт ще зависи от степента на подготовка на повърхността. Оцветяваната повърхност трябва да бъде чиста и здрава. Преди да се нанесе покритието всички повърхности следва да бъдат оценявани и обработвани в съответствие с ISO 8504:2000. Натрупаните замърсявания и разтворими соли трябва да бъдат отстранени. За натрупаните замърсявания обикновено се използва сух скрубер. Разтворимите соли трябва да бъдат отстранени с прясна вода. Масло или грес трябва да бъдат отстранени в съответствие с SSPC-SP1 разтворител почистване.

Нанасяне:

Смесете продукта и втвърдителя в съотношение 4:1 и разбъркайте с миксер. Годност на готовата смес: 45 минути - 3 часа в зависимост от околната температура. Нанесете с безвъздушно пръскане, въздушно пръскане под налягане, с четка или с валяк.
За повече информация потърсете техническата характеристика на продукта.

Информационни листи:

 

INTERZONE 954 BLACK

Компонент А
Черно

INTERZONE 954 RAL7035

Компонент А
Светло сиво

INTERZONE 954 PART B

Компонент В
Втвърдител

 

Съхранение:

12 месеца при 25°C на сухо и тъмно място, далеч от топлина и открит пламък.