БГ версия
EN version
Щанд за еластични кофи

Описание:

Картонен стилаж за две еластични кофи.

Видео за сглобяване на щанда: