БГ версия
EN version
ABC 880 Полиуретанова монтажна пяна

Описание:

ABC 880 полиуретанова пяна е еднокомпонентна, саморазшиваща се, готова за употреба. Два вида.

Свойства:

Отлична адхезия към повечето материали (с изключение на PE / PP)
Висока термична и акустична изолация
Много добър капацитет за пълнене
Отлична монтажна способност

 

Области на приложение:

Сглобяване и запечатване на прозорци и дограми.
Запълване на кухини.
Уплътняване на всички отвори в покривните конструкции.
Създаване на звукоизолиращ екран.
Приложение: без PE, PP.
Състояние на повърхността: чиста, обезпрашена и обезмазнена

 

Цветове:

Бежов

 

Бележки:

Пазете от деца. Използвайте в добре проветрявана зона. Не пушете. Вземете обичайните предпазни мерки за промишлена хигиена.
Носете ръкавици и предпазни очила. Отстранявайте ненужната пяна само по механичен способ, никога не изгаряйте.

 

Безопасност:

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

 

Технически свойства:

База

Полиуретанов преполимер

Втвърдява при

Влага

Образува пласт след

прибл. 10 мин.

Относително тегло

23±3 kg/m³

Време за оформяне

15-20 мин.

Втвърдява напълно след

5-8 часа

Температурна устойчивост

-40°C до +100°C (втвърден)

Издръжливост на опън

9 N/cm²

Разтегляне

25%

Сила на срязване

5 N/cm²

Якост на натиск

4 N/cm²

Пожароопасни свойства

B3 (DIN 4102)

  

Правни бележки:

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия в съответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти.

 

Опаковка:

Аерозолни кутии 750 мл.
860 гр.(16 бр. в кутия)

 

Срок на годност:

12 месеца за неотворена опаковка на хладно, сухо място за съхранение при температури между +5 ° С и + 25 ° С