БГ версия
EN version
ABC 777 Санитарен силикон

Описание:

ABC 777 е санитарният еднокомпонентен силиконов уплътнител.

Свойства:

Много лесно приложение.
Дълготрайни, UV устойчиви цветове.
Остава еластичен след втвърдяване.
Устойчивост при висока и ниска температура.
Устойчив на повишена влажност.
Устойчив на образувания от мухъл.
Без миризма след втвърдяване.

 

Области на приложение:

При стандартно остъкляване.
При общо уплътняване и монтаж.
За бани, кухни и други санитарни приложения.

 

Цветове:

Прозрачен
Бял

 

Бележки:

Пазете от деца. Избягвайте контакт с кожата.
Да се използва само в добре проветриви помещения.
Дразни очите. Не използвайте в аквариуми.

 

Безопасност:

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

 

Технически свойства:

Втвърдява при

Влага

Относително тегло

0.97±0,03 g/cm³

Разход

500 g/min. (3,2 mm дюза, 6,3 Bar )

Работно време

15 min. (23 °C , % 50 влажност)

Залепва след

25 min. (23 °C , % 50 влажност)

Твърдост, Shore A

18

Удължаване при счупване,%

>400

Издръжливост на опън

1,3 MPa

Температурна устойчивост

-40 / +150 °C

  

Правни бележки:

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия всъответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти.

 

Опаковка:

Касети от 280 ml
30 броя в кутия

 

Срок на годност:

12 месеца в неотворено опаковане на хладно, сухо място за съхранение при температури между +5 ° С и + 25 ° С