Лепило за плочки - Клас: С1 - TILEBOND

Разфасовки: 25 кг

Разход: 3-5 кг/м²

Цвят: Сив и Бял

Еластично лепило за плочки - Клас: C2 T - TILEBOND FLEX

Разфасовки: 25 кг

Разход: 3-5 кг/м²

Цвят: Cив и Бял

Лепило за топлоизолационни плочи EPS/XPS и Каменна вата - Polibond

Разфасовки: 25 кг

Разход: 4-5 кг/кв.м

Съхнене: Сив

Структурна мазилка - POLIDEKOR

Разфасовки: 25 кг

Цвят: (Драскана 1.5мм - 2.5-2.8 кг/м²) / (Драскана 2мм -3.1-3.3 кг/м²)

Цвят: Бял

EPS топлоизолационна плоча - ГРАФИТ - STRATA EPS 75F GRAFIT

Плътност: 14-16 кг/куб.м.

Топлопроводимост: λ=0.032

Реакция на огън: E - (EN 13501)