БГ версия
EN version
Лепило за дърво при интериор VINACOLL 406

Описание:

Хомополимерна дисперсия на видоизменен поливинил ацетат. VINACOLL 406 е подходящ да се използваза залепяне на дърво с дърво и други материали като хартия, плат и др.

Характеристики:

Скорост:                                                                              средна
Вид:                                                                                     бяла течност
Минимална температура на образуване на филм:           + 7 °C
Оптимална температура за работа:                                  + 15 °C
Вид на филма:                                                                     прозрачен
Цвят:                                                                                    бял
Тегло:                                                                                  130-170 гр / см²
Съхранение при отваряне:                                                10 /15”
Средна устойчивост на лепене:                                        150 кг / см²
Слепващ вид:                                                                      ( D2 )
  

Предпазни мерки:

Предпазвайте от замръзване, съхранявайте при + 10 - 30 °C
 

Опаковка:

0.800 кг., 5 кг., 20 кг.