Фин бял грунд - Pro primer

Разфасовки: 3.5 кг, 20 кг

Разход: 10-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Акрилен латекс мат - Plastic

Разфасовки: 1 кг, 3.5 кг, 10 кг, 20 кг

Разход: 7-11 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4 часа

Бял акрилен дишащ латекс мат - Extra ceiling

Разфасовки: 3.5 кг, 10 кг, 20 кг

Разход: 7-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4 часа

Бял екстериорен силиконов грунд - Silicone primer

Разфасовки: 3.5 кг, 10 кг, 20 кг

Разход: 4.5-7.5 кв.м./кг за един слой

Нанасяне: на фасаген след 6 часа

Силиконов фасаген мат - Silicone exterior paint

Разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6 часа

Акрилен фасаген мат - Acrylic exterior paint

Разфасовки: 2.5 л, 15 л,

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 6 часа

Силиконов релефен фасаген / релефна мазилка мат - Silicone texture exterior paint

Разфасовки: 25 кг

Разход: 0.8-1.3 кв.м./кг. за един слой

Синтетичен разредител - Synthetic thinner

Разфасовки: 0.3 л, 0.5 л, 2.5 л

Лепило за топлоизолационни плочи EPS/XPS и каменна вата (MW) - OPTIMIX thermal insulation adhesive mortar

Разфасовки: 25кг

Разход: 4-5 кг/м²

Съхнене: 2-3 дена при 20°C