XPS - Топлоизолационна плоча ODE

Плътност: 22-26 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.035

ODE Стъклена минерална вата - Starflex blanket UF

Плътност: 12-18 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.042

Реакция на огън: A1 - (EN 13501-1)

ODE Стъклена минерална вата с алуминиево фолйо - Starflex blanket FSK

Плътност: 12-18 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.042

Реакция на огън: A1 - (EN 13501-1)