XPS - Топлоизолационна плоча

Плътност: 22-26 кг/м³

Топлопроводимост: λ=0.035

Описание