Латекси

Миещ се високопокривен латекс - полумат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

разход: 14-19 м²/л

съхнене: 6 часа

Описание

Високопокривен латекс - мат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

разход: 16-20 м²/л

съхнене: 6 часа

Описание

Миещ се антибактериален латкес - полумат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

разход: 55-80 мл/м²

съхнене: 6 часа

Описание

Миещ се силиконов латекс - гланц

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

разход: 55-80 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

Миещ се силиконов латекс - полумат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

разход: 55-80 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

Миещ се силиконов латекс - мат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

разход: 55-80 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

Висококачествен акрилен латекс - мат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

разход: 60-80 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

Акрилен латекс - мат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л

разход: 60-80 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

Бял латекс - мат

разфасовки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л

разход: 60-80 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание