Нитроцелулозни продукти

Нитроцелулозен безцветен грунд за запълване на пори - 2778 2B

разфасовки: 5 л, 25 л

разход: 120 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание

Нитроцелулозни безцветни лакове 20-45-95% гланц 2915/20/45

разфасовки: 5 л, 25 л

разход: 120 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание

Нитроцелулозен бял грунд - 3245 E

разфасовки: 5 л, 25 л

разход: 100-125 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание

Нитроцелулозна бяла боя 95% гланц - 2915

разфасовки: 5 л, 25 л

разход: 120 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание