Специални ефекти и тикови масла

Перлен сив ефект - серия 2636

разфасовки: 1 л, 5 л

разход: 100-120 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание

Акрилен златен метален ефект - серия M3300

разфасовки: 1 л, 5 л

разход: 80-100 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание

Акрилен сребърен метален ефект - серия M3300

разфасовки: 1 л, 5 л

разход: 80-100 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание

Нитроцелулозни самонапукващи се бои - серия 225

разфасовки: 1 л, 5 л

разход: 100-120 г/м²

съхнене: 8 часа

Описание

Патина за изкуствено състаряване на мебели

разфасовки: 1 л, 5 л

разход: 100-120 г/м²

съхнене: 8 часа

Описание

Тикови масла за твърда дървесина

разфасовки: 1 л, 5 л

разход: 80-100 г/м²

съхнене: 24 часа

Описание