Декоративни мазилки - SAN DECO

Бял грунд за декоративни мазилки - Decoprimer

Разфасовки: 1 кг, 1.5 кг, 2.5 л

Разход: 10.5-15 м²/л & 6.5-10 м²/кг

Нанасяне на следващ слой: 4-6 часа

Венецианска мазилка "Деко стуко" - Decostucco

Разфасовки: 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг

Разход: 1.65-2.5 м²/кг.

Съхнене: 24 часа

Вакса за венецианска мазилка - Wax

Разфасовки: 0.5 кг.

Разход: 25-34 кв.м./кг за един слой

Нанасяне на следващ слой: от 30 до 60 мин. при 20 °C

Декоративна пясъчна мазилка - сребърна "Сахара" - Art silver

Разфасовки: 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2.5 л

Разход: 6.5-8.5 м²/л & 5-6.5 м²/кг

Съхнене: 24 часа при 20°C

Декоративна пясъчна мазилка - златна "Сахара" - Art gold

Разфасовки: 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2.5 л

Разход: 6.5-8.5 м²/л & 5-6.5 м²/кг

Съхнене: 24 часа

Декоративна пясъчна мазилка - перлена "Сахара" - Art special edition

Разфасовки: 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2.5 л

Разход: 6.5-8.5 м²/л & 5-6.5 м²/кг

Съхнене: 24 часа при 20°C

Декоративна фина пясъчна мазилка - сребърна "Сахара" - Art velvet silver

Разфасовки: 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2.5 л

Разход: 6.5-8.5 м²/л & 5-6.5 м²/кг

Съхнене: 24 часа при 20°C

Декоративна фина пясъчна мазилка - златна "Сахара" - Art velvet gold

Разфасовки: 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2.5 л

Разход: 6.5-8.5 м²/л & 5-6.5 м²/кг

Съхнене: 24 часа

Декоративна фина пясъчна мазилка - перлена "Сахара" - Art velvet special edition

Разфасовки: 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2.5 л

Разход: 6.5-8.5 м²/л & 5-6.5 м²/кг

Съхнене: 24 часа при 20°C