Декоративни мазилки - SAN DECO

DECOPRIMER - Бял грунд за декоративни мазилки

разфасовки: 2.5 л, 3.9 кг

разход: 120-140 мл/м²

Описание

NOSTALGIE BASE & FINISH - Ефект и боя за патиниране "Носталгия"

разфасовки: 10 кг, 20 кг / 0.75 л

разход: 2-4 кг/м²

съхнене: 48 часа

Описание

ATRACTO SİLVER - Ефект "Атракто силвер" - Сребърна база

разфасовки: 2.5 л

разход: 7.5-9.5 м²/л

съхнене: 24 часа

Описание

ATRACTO GOLD - Ефект "Атракто голд" - Златна база

разфасовки: 2.5 л

разход: 7.5-9.5 м²/л

съхнене: 24 часа

Описание

ART SILVER - Ефект "Арт силвер" - Сребърна база

разфасовки: 2.5 л

разход: 120-155 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

ART GOLD - Ефект "Арт голд" - Златна база

разфасовки: 2.5 л

разход: 120-155 мл/м²

съхнене: 24 часа

Описание

DECOSTUCCO - Ефект "Стуко" - Бяла база

разфасовки: 10 кг, 20 кг

разход: 1.5-2 м²/кг

съхнене: 24 часа

Описание