Нитроцелулозни продукти


Нитроцелулозен безцветен грунд за запълване на пори - 2778 2B

Разфасовки: 5 л, 25 л

Разход: 120 г/м²

Съхнене: 12 часа

Нитроцелулозни безцветни лакове 20-45-95% гланц 2915/20/45

Разфасовки: 5 л, 25 л

Разход: 120 г/м²

Съхнене: 12 часа

Нитроцелулозен бял грунд - 3245 E

Разфасовки: 5 л, 25 л

Разход: 100-125 г/м²

Съхнене: 12 часа

Нитроцелулозна бяла боя 95% гланц - 2915

Разфасовки: 5 л, 25 л

Разход: 120 г/м²

Съхнене: 12 часа