Специални продукти


Перлен сив ефект - серия 2636

Разфасовки: 1 л, 5 л

Разход: 100-120 г/м²

Съхнене: 12 часа

Акрилен златен метален ефект - серия M3300

Разфасовки: 1 л, 5 л

Разход: 80-100 г/м²

Съхнене: 12 часа

Акрилен сребърен метален ефект - серия M3300

Разфасовки: 1 л, 5 л

Разход: 80-100 г/м²

Съхнене: 12 часа

Нитроцелулозни самонапукващи се бои - серия 225

Разфасовки: 1 л, 5 л

Разход: 100-120 г/м²

Съхнене: 8 часа

Патина за изкуствено състаряване на мебели

Разфасовки: 1 л, 5 л

Разход: 100-120 г/м²

Съхнене: 8 часа