Изоланд за подови настилки


Изолант за подови настилки - Concrete impregnation primer

Разфасовки: 3+1.5 кг.

Разход: 150-250 гр/м² за един слой

Нанасяне: на лепилото след 4 ч при 20°C

Изолант за подови настилки - Concrete impregnation primer

Разфасовки: 1 л, 5 л, 25 л

Разход: 150-250 мл/м² за един слой

Нанасяне: на лепилото след 4 мин. при 20°C

Еднокомпонентен грунд-изолант за бетон - PRYMER PUB 77

Разфасовки: 5 л, 12.5 л

Разход: 300-600 мл/м² за един слой

Нанасяне: на лепилото след 4 ч при 20°C