Алкидни грундове и бои

Алкиден антикорозионнен бързосъхнещ грунд - Серия: 51550

Разфасовки: 0.9 кг, 5 кг, 20 кг.

Разход: 13-15 м²/1кг при 30 микрона сух слой

Съхнене: 3-4 часа при 20°C

Алкиден корозионно-блокиращ бързосъхнещ грунд - Серия: 54100 и 5410Т

Разфасовки: 15 кг

Разход: 13-15 м²/1кг при 30 микрона сух слой

Съхнене: 3-4 часа при 25°C

Алкиден антикорозионен цинк-фосфатен грунд/боя ПФ 07 - Серия: 55120

Разфасовки: 5 кг, 20кг

Разход: 13-15 м²/1 кг при 30 микрона сух слой

Съхнене: 3-4 часа при 25°C

Алкидна боя по RAL - 75-85% гланц - Серия: 1052T

Разфасовки: 4кг, 5кг, 17кг, 19кг

Съхнене: 4-6 часа при 20°C

Алкидна боя по RAL - 60-70% гланц - Серия: 10520

Разфасовки: 4кг, 5кг, 17кг, 19кг

Съхнене: 4-6 часа при 20°C

Алкидна боя по RAL - 25-35% гланц - Серия: 10500

Разфасовки: 4кг, 5кг, 17кг, 19кг

Съхнене: 4-6 часа при 20°C

3в1 Боя ръждопреобразувател & грунд & боя 75-85% гланц - Серия: 10593

Разфасовки: 4кг, 5кг, 17кг, 19кг

Съхнене: 4-6 часа при 20°C

3в1 Боя ръждопреобразувател & грунд & боя 60-70% гланц - Серия: 10523

Разфасовки: 4кг, 5кг, 17кг, 19кг

Съхнене: 4-6 часа при 20°C

3в1 Боя ръждопреобразувател & грунд & боя 25-35% гланц - Серия: 10503

Разфасовки: 17кг, 19кг

Съхнене: 4-6 часа при 20°C