Байцове за дърво и други продукти


Универсални байцове за дърво - Colourant for wood

Разфасовки: 1 л

Смесване: 1:10 с вода или Н.Ц. разледител

Универсален байц ZD820.00.XXXX

Разфасовки: 1 л

Смесване: 1:10 с вода или Н.Ц. разледител