Декоративни мазилки - CANDIS


Декоративна мазилка "Велатуре" - Le velature

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 15-30 кв.м./л на един слой

Нанасяне на следващ слой: 4-6 часа при 20°C

Венецианска мазилка "Стуко" - Gli stucci & Marmorino

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 1-1.25 кв.м./л на три слоя

Съхнене: 3-4 часа при 20°C

Декоративна мазилка "Винтаж" - Vintage

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 7-10.5 кв.м./л за един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка "Пашмина" - Pashmina

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 5-7 кв.м./л на един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка "Далумак" - Dalumak

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 9-15 кв.м./л за един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка "Ефети & Комете" - Effetti & Comete

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 6.5-10.5 кв.м./л на един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка "Сентиеро" - Sentiero

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 5-6.5 кв.м./л на един слоя

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка "Нйлум" - Nylum

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 4.5-5.5 кв.м./л

Съхнене: 2-3 часа

Декоративни мазилки - Ori e argenti, Preziosi & Milletoni

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 100-120/200-240 мл/м²

Съхнене: 3-4 часа

Декоративна перлена мазилка "Иридишенте" - Iridescente

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 7-10.5 кв.м./л за един слой

Съхнене: 2-3 часа

Декоративна мазилка с перлен ефект "Маравилиа" - Maraviglia

Разфасовки: 1 л, 1.5 л, 2.5 л

Разход: 6.5-10 кв.м./л

Съхнене: 2-3 часа