Еднокомпонентни грундове и лакове за паркет


Нитроцелулозен грунд за паркет - Parquet filling varnish

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 8-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 3-4 ч

Лак за паркет гланц - Synthetic parquet varnish - Glossy

Разфасовки: 0.75 л, 2.5 л, 3.8 л, 15 л

Разход: 14-16 кв.м./л за един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 5-6 ч

Лак за паркет полумат - Synthetic parquet varnish semi-matt

Разфасовки: 2.5 л, 15 л

Разход: 14-16 кв.м./л за един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 5-6 ч

Лак за паркет мат - Synthetic parquet varnish - matt

Разфасовки: 2.5 л, 15 л

Разход: 14-16 кв.м./л за един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 5-6 ч

Нитроцелулозен грунд за паркет - Parquet filler

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 8-10 кв.м./л на един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 3-4 ч

Лак за паркет гланц - Parquet varnish - Glossy

Разфасовки: 0.75 лт, 2.5 лт, 12 кг

Разход: 13-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 12-24 ч

Лак за паркет полумат - Parquet varnish - semi matt

Разфасовки: 2.5 лт, 12 кг

Разход: 13-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 12-24 ч

Лак за паркет мат - Parquet varnish - matt

Разфасовки: 0.75 лт, 2.5 лт, 12 кг

Разход: 13-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: 2-3 слоя, през 12-24 ч