Маскиращи тикса за облепване


Маскиращо тиксо 80°C - АВТО - Body Shop Masking Tape

Размери: 19ммх45м & 25ммх45м & 38ммх45м & 50ммх45м

Цвят: Кафяво

Маскиращо облепващо тиксо 90°C - АВТО - High Grade Body Shop Masking Tape

Размери: 19ммх45м & 25ммх45м & 38ммх45м & 50ммх45м

Цвят: Жълто