Масла и вакси за дърво


Масло с твърда вакса - Kemi hardwax deck oil

Разфасовки: 0,75 л, 2.5 л, 25 л

Разход: 18-20 кв.м./л за един слой

Съхнене: 24 часа при 20°C

Тиково масло - серия Kemioil

Разфасовки: 1 л, 5 л

Разход: 80-100 г/м²

Съхнене: 24 часа

Варено ленено масло за дърво - Kemioil 21

Разфасовки: 0,75 л, 2.5 л, 25 л

Разход: 15-18 кв.м./л за един слой

Съхнене: 24 часа при 20°C