Шаблони за декоративни мазилки и интериорни бои


Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Pizzo

Размери: 33х33 см / 45х45 см / 60х60 см

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Giardino

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Sole

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Lace

Размери: 33х33 см / 45х45 см / 60х60 см

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Vita

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Valle

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Pendino

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Segreta

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Cielo

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Ovest

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Paris

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона

Шаблон за декоративни мазилки - Модел: Minuta

Размери: 45х45 см и 60х60 см

Дебелина: 350 микрона