Профили за топлоизолация


PVC ъглов профил с мрежа VERTEX 10x15 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х15 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

PVC ъглов профил с мрежа ETAG 004 10x15 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х15 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

PVC ъглов профил с мрежа ETAG 004 10x10 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х10 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

PVC ъглов профил с оранжева мрежа 8x12 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 8х12 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

PVC ъглов профил с жълта мрежа 10x10 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х10 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 120 гр./кв.м

PVC ъглов профил с жълта мрежа 7x7 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 7х7 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 120 гр./кв.м

PVC ъглов овален профил с мрежа ETAG 004 10x10 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х10 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

Алуминиев ъглов профил с мрежа ETAG 10x15 см - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х15 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

Водооткапващ ъгъл с мрежа VERTEX и синя лента - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х10 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

Водооткапващ ъгъл с мрежа ETAG 004 и синя лента - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х10 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

Водооткапващ ъгъл с мрежа ETAG - 2.5 м без лента

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х10 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м

Водооткапващ ъгъл с мрежа VERTEX без видим ръб - LTS профил - 2.5 м

Дължина: 2.5 м

Широчина на мрежата: 10х10 см

Материал: Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа 145 гр./кв.м