Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за паркет - ADESIVER 501 EP

Продуктов код:

Описание:

ADESIVER 501 EP е двукомпонентно епоксидно-полиуретаново лепило. Не съдържа вода. Подходящо за всички видове и различни размери паркет, без да е необходимо предварително нанасяне върху паркета. Препоръчва се да се нанася на предварително гланциран и калиброван паркет.

 

Компонент В:


 

Характеристики:

Пропорция на смесване: 9/1
Температура при нанасяне: +10°C ÷ +25°C
Нанасяне: назъбена шпакла № 5
Отворено време за работа: 2 ч
Максимално отворено време: n.a.
Време на втвърдяване: 36 - 48 ч
Разход: 900 - 1300 гр./м² в зависимост от основата
Цвят: дъб, орех
Срок на годност: 1 година
Разфасовки: 10 кг (9+1)

Почистване на инструментите: разредител DS (преди втвърдяване на лепилото)

Условия за нанасяне:

Основа: суха, чиста, твърда и равна
Влажност на основата
Макс. 2,0% (при циментни основи)
Макс. 1,7% (при циментни основи с радиаторно отопление)
Макс. 0,5% (при анхидридни основи)
Макс. 0,2% (при анхидридни основи с радиаторно отопление)
Влажност на дървото: 9±2%

Други приложения:

Залепване на панели при термична и звукоизолация (корк, пянообразен полиуретан, минерална вата). Залепване на плочки върху асбестоцимент и дървени повърхности. Залепване на дърво и строителни материали (керамика, камък) върху метална основа. 

Употреба:

След смесване на двете съставки, разнесете ADESIVER 501 EP с назъбена шпакла върху предварително почистена от прах повърхност. Продължете с нанасянето, като се уверите че дървените плоскости са сложени правилно и внимателно са зачукани, така че да се слепят по цялата повърхност. При запрашена или пореста основа, ние препоръчваме да се нанесе един слой от PRYMER PUB 77, PRYMER WAP 150 или PRYMER SF 1105 (виж техническата информация). След 24 часа продължете с прилагането на лепилото. При влажни основи, препоръчваме да се нанесе първо един слой от PRYMER PUB 77 или PRYMER WAP 150 или PRYMER SF 1105 or PRYMER EPOX WETT или PRYMER WB 328 S (виж техническата информация). Не е препоръчително да потапяте сглобките на дървената плоскост в ADESIVER 501 EP докато ги поставяте. Ако има нужда, потопете главите на плочките в лепило PARKETTKOLL, което слепва много здраво дърво в дърво, като се избягва „приплъзването ” на плочките. Ако паркета е положен на гладка повърхност (керамични плочки, емайлирани плочки, полиран мрамор и др.), необходимо е тя да се набразди преди да се пристъпи към залепване на паркета. Последващото шлайфане може да се направи след 3-4 дни в зависимост от атмосферните условия и хигрометричното състояние на паркета. Когато поставяте готов лакиран паркет, за да почистите инцидентно замърсените по време на работа части, използвайте незабавно разредители PULIPAR или DS. Препоръчваме ви докато работите с ADESIVER 501 да спазвате всички мерки за персонална защита.