Универсален кит - жълт - Super Soft Polyester Putty

Продуктов код:

Описание:

Универсалният кит на базата полиестерна смола, има отлична адхезия, лесен за нанасяне и шлайфане.
Цвят: Светло жълто

 

Общи свойства

В комбинация с бензоил пероксид паста като втвърдител, лесно се втвърдява дори при ниски температури (до 5 °C). Той осигурява нелепливи повърхности без никакво свиване по време на втвърдяване.
Цвят :   Светло жълто
Плътност ( 20 °C ) :   1,86 ± 0,05 g/cm3 : 45
Адхезия (200 μm) :    Без пукнатина или счупване

 
 

Повърхности за приложение

Благодарение на специалната си смола, осигурява отлична адхезия върху всякакви повърхности, включително поцинкована стомана. Може да се прилага върху гол метал, включително алуминий, дърво, SMC, FRP, както и стари боядисани повърхности. Не трябва да се нанася върху термопластични акрилни и грундирани повърхности.
 

Приложение

Повърхността, върху която ще се нанася, се шлайфа и след това се обезмаслява с почистващ разтворител.
Време за шлайфане: 20 - 30 минути (23 °C околна температура)
Смесва се хомогенно с 2 - 3 % втвърдител. Отворено време за работа: 3 - 8 минути (в зависимост от температурата)
Сместа кит - втвърдител се нанася с шпакла за шпакловка (гъвкави гумени или пластмасови шпакли).
Шлайфайте с шкурка със зърненост P 80 - P 180 до получаване на желаната повърхност.
Носете дихателна защита по време на приложение.

Съхранение

Универсалният кит трябва да се съхранява в оригиналната си кутия на хладно място с плътно затворен капак.
При подходящи условия може да се съхранява една година при температура до 25 °C. Неправилните условия на съхранение съкращават срока на годност на продукта.

Внимание

Само за професионална употреба. Не връщайте неизползван смесен материал в кутията. Полагайте там, където вентилацията е достатъчна. Пазете от топлина, искри, пламък, горещи повърхности. Парите могат да предизвикат светкавичен пожар. Предизвиква дразнене на очите и кожата. Не вдишвайте парите. Използвайте необходимите лични предпазни средства. В случай на контакт с очите или кожата, изплакнете незабавно обилно с вода. За повече информация вижте ИЛБ.
Информацията

 

ОПАКОВКА

0,415 кг, 0,825 kг, 1,675 кг, 2,76 кг 
Нето кг. с втвърдител