Течен полиестерен кит - Polyester spray filler UNI-SPRAY

Продуктов код: 00701-4/1.2 кг

Описание:

Двукомпонентен течен кит, предназначен за запълване на драскотини, които са се появили при предишно обработване с други китове. Прилага се като спрей. Благодарение на добрата си го тиксотропия, не се стича и може да се прилага в доста дебели покрития, дори на големи вертикални повърхности.
Цвят: Тъмно бежово

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктът има добро запълващо качеството и е лесен за обработка. Също така се характеризира с добра адхезия към долните пластове и гладките повърхности, което го прави много добър изолатор между полиестерни китове и акрилни грундове. Китът е перфектна защита срещу вредното влияние от предозиране или недостиг на втвърдители в полиестерните китове. След шлифоване на втвърдения продукт се получава много гладка повърхност.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Стомана
Алуминий
Двукомпонентни акрилни грундове
Полиестерни китове RANAL
Стари лакирани повърхности
Пластмасови повърхности
Внимание: Да не се прилага директно върху водни грундове, еднокомпонентни акрилни или нитроцелулозни продукти.

СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ СМЕСВАНЕ

Течен кит 100 части
Втвърдител 6.5 части

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Внимателно смесете компонентите според тяхното съотношение. Ако е нужно, добавете 10% разредител за течен кит – спрей. Нанесете с пистолет за пръскане (дюза ø2.2 - 3.0 мм, налягане 3-4 бара) от един до три слоя. Максималната дебелина на нанесените слоеве трябва да не надвишава 50 μm. Препоръчваме кръстосано боядисване на няколко слоя с пистолети с ниско налягане, поради икономически и екологични причини. След като сте нанесли един пласт, изчакайте известно време, за да може разредителят да се изпари. Този продукт трябва да се използва в стаи с добро проветрение.
Внимание: Не нанасяйте Течния кит при температура под 10°C.
ЛОС стойност – 150 г/л
Дебелина на един влажен слой: около 80-100 μm.
Теоретична ефективност: с 1л Течен кит UNI-SPRAY могат да се покрият около 6 м² сух слой с дебелина, равна на 100 μm.

Цвят: сив
Почистване на инструментите: акрилен разредител или нитро разредител.

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ

Около 2 часа при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 10 минути се поддържа по-висока температура, не надвишаваща 60°C.

ОПАКОВКА

1.200 кг